НАГРАДА ЗА УЧЕНИЦИ, ПРИЕТИ С НАЙ- ВИСОК БАЛ

С решение на педагогическия съвет  ПГСС гр. Чирпан от тази учебна година се учреди една значима  награда –за ученици, приети с най-висок бал. Наградата ще се връчва през месец ноември на съответната учебна година.

Първите  удостоени с наградата са Милена Вълчева Чобанова от 8а клас – професия: „Организатор на туристическа агентска дейност“, специалност: „Селски туризъм“ и Таня Златкова Илиева от 8б клас – професия:  „Машинен техник“, специалност: „Машини и системи с ЦПУ“.

Честито момичета!