ПЪРВО МЯСТО В КОНКУРСА „НАЙ-УСМИХНАТ КЛАС НА БЪЛГАРИЯ“, КАТЕГОРИЯ „НАЙ-УСМИХНАТИ ГИМНАЗИСТИ“.

Учениците от XА клас, професия „Организатор на туристическа агентска дейност“ в Професионална гимназия по селско стопанство, с класен ръководител г-жа София Генова, взеха участие в Националния конкурс „Най-усмихнат клас на България“, организиран от сдружение “Усмивка”, с подкрепата на община Бургас.

Колажът със снимки, с който учениците се представиха, изразява част от инициативите, в които класа е участвал – екологични и благотворителни кампании, национални конкурси, състезания, форуми, училищни мероприятия. И всичко това с усмивка!

За своята инициативност учениците от ПГСС бяха удостоени с ПЪРВО място – снимка с приоритет, в категория „Най-усмихнати гимназисти“!

Награждаването ще е на 27.11.2019г. в сградата на Областна администрация – Бургас. Класираните участници ще получат сертификати и награди, като посланици на усмивката J ! Радваме се на поредния успех и с;е готови за нови предизвикателства!