СЕРТИФИКАТИ ЗА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПГСС

На  06.11.2019год. директорът на Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан г-жа Таня Тотева връчи сертификати за дигитална компетентност на ученици от единадесети  клас. Сертификатите удостоверяват постигнатото ниво на дигитални компетентности  по Европейската референтна рамка за оценяване, получено в резултат на националното външно оценяване, извършено онлайн през юни 2019год.