Европейската седмица на програмирането

Ученици от VIIIБ и IXБ клас на Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан участваха в мероприятието „Въведение в Lego pоботиката“, което бе организирано в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“, провеждаща се по време на Европейската седмица на програмирането.
По време на събитието учениците, под ръководството на преподавателя си г-жа Златина Иванова, конструираха базов робот по инструкции, а чрез блоково програмирането в средата на LEGOMINDSTORMS EV3 програмираха действия на робота за изпълнение на определени задачи.
Целта на реализираните дейности е децата да бъдат стимулирани да задълбочат интереса си към информатиката и роботиката и развиват уменията си в програмирането.