Борса за учебници и учебни пособия

На 26 септември 2019 година, в Професионална гимназия по селско стопанство се организира борса за учебници и учебни пособия. Инициативата е по идея на учениците от XА клас, проф. „Организатор на туристическа агентска дейност“.