ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ПГСС ПОВИШАВАТ КВАЛИФИКАЦИЯТА СИ

На 01.07 – 0207.2019 год. преподаватели от ПГСС гр. Чирпан участваха в обучение на тема „Коучинг културата в организацията или как да повишим ефективността на екипите и работните групи“ в изпълнение на Дейност 1 по проект“Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти“.

Занятията се проведоха в Спа хотел „Панорама“ гр. Елена под ръководството на д-р Венета Узунова от ДИПКУ Стара Загора. Учителите усвоиха знания в областта на коучинга и подобриха уменията си за работа в екип.

Изказваме специални благодарности на д-р Узунова за създадената конструктивна атмосфера на работа и използването на подходящи методи за обучение!