УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ПГСС ГР. ЧИРПАН

На 25.06.2019 год. в Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня“ град Стара Загора се проведе представителна проява по проект №2018-1-BG01-KA102-047385 на тема „Обмен на методически практики в сферата на селското стопанство и туризма“ по  програма „ЕРАЗЪМ +“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ с бенефициенти Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Чирпан, Професионална гимназия по облекло и хранене „Р. Княгиня“, град Стара Загора, Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев“, град Мъглиж  и Регионално управление на образованието гр. Стара Загора. Проекта  беше  осъществен  на остров Сицилия, Италия, с партньор – „PRISM – International Promotion Sicily-World“ гр. Палермо.

На директора на Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан г-жа Таня Тотева беше връчен сертификат от приемащата организация по проекта ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI LERCARA FRIDDI.

А преподавателите Надка Петкова и Росица Райкова, участници в мобилността, получиха сертификат EUROPASS и сертификат от организацията – домакин.

Сертификатите бяха връчени от г-жа Пенка Атанасова,  старши експерт по професионално образование в РУО – Стара Загора и координатор на успешно реализирания проект.