ОБОГАТЯВАНЕ АЛЕЯТА НА ПРОЕКТИТЕ В ПГСС ГР.ЧИРПАН

Алеята на проектите в ПГСС гр. Чирпан се обогати с още един успешно реализиран проект. Това е проект № 2017-1-BG01-KA102-0361701 на тема „Надграждане на професионалните умения на учениците от специалност „Механизация на селското стопанство“ и „Растителна защита“ по   програма „ЕРАЗЪМ +“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“.

Той се осъществи в периода от 21 април до 5 май 2019 година, в гр. Брага, Португалия, с партньор – „Braga Mob“. Ползватели по проекта бяха 20 ученици от специалностите: Механизация на селското стопанство и Растителна защита, с ръководители – г-жа Нинова и г-н Шопов.

Учениците от специалност „Механизация на селското стопанство“ усъвършенстваха своите знания и умения в различни фирми, като извършваха: демонтаж, повторно сглобяване на машини и оборудване след ремонт и  диагностика.

Ползвателите от специалност „Растителна защита“ изведоха практиката си в малка ферма недалеч от града, където проучваха дейностите при производството на екологично чисти продукти и спазването на законовите разпоредби за опазване на околната среда. Извършваха идентифициране и оценка на екологичните щети.  Запознаха се техническата документация на машините за обработка на селскостопанските култури.

Незабравими моменти за участниците в проекта бяха посещенията на културни и исторически забележителности в Брага, Порто и Лисабон.

В края на практиката ползвателите получиха „EUROPASS“ – сертификат и сертификат от страната домакин.