Ден на ученическото самоуправление

На 9 май в ПГСС се проведе ден на ученическото самоуправление. Членове на Ученическия младежки съвет присъстваха на работно съвещание при г-жа Тотева – директор на училището. Тя ги запозна с предстоящите задачи и задължения, след което учениците заеха различни длъжности: Виктория Стоева от 8 а клас – директор, Христо Нинов от 11а заместник директор по учебната дейност, Стоян Желязков от 11 б заместник директор по учебно-производствената дейност, Стелияна Христова от 11а технически секретар, Мирела Иванова от 9а счетоводител, Красимир Енчев от 8б домакин. Ученици заеха мястото и на учители, като изнесоха уроци пред съучениците си. В деня на самоуправлението учениците се запознаха с отговорностите на училищното ръководство, учителите и служителите.