ПРИЗОВО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕНИК ОТ ПГСС НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР“ В ГР. ДОБРИЧ

От 23 до 24 април 2019 год. в Професионална гимназия по аграрно стопанство в гр. Добрич се проведе престижното национално състезание „Млад фермер 2019“.
Стоян Желязков, ученик от XIБ клас, специалност „Механизация на селското стопанство“, с ръководител Николай Рачевски, се представи отлично в майсторското управление на трактор по предварително зададен маршрут и при решаването на електронен тест по безопасност на движението по пътищата и завоюва призовото трето място.