ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ В ЧИРПАН С ИНФОРМАЦИОНЕН ЩАНД В ЦЕНТРАЛНИЯ ГРАДСКИ ПАРК

Във връзка с инициативи на РУО-Стара Загора, свързани с провеждане на Панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране на учениците в областта, на 23 април 2019 година, Професионална гимназия по селско стопанство се представи с информационен щанд  в градския парк на Чирпан.

Ученици от различни класове и специалности представиха професии и специалности, по които, в ПГСС гр.Чирпан ще се осъществи прием за учебната 2019-2020 година: професия „Организатор на туристическа агентска дейност“, професия „Техник на селскостопанска техника“, професия „Машинен техник“, професия „Техник-растениевъд“ и нова професия – „Електромонтьор“.

По време на изложението учениците раздаваха информационни брошури за всяка от професиите и консултираха проявилите интерес за спецификата на всяка една от тях.

На специално подготвените за целта щанд и постери, бяха изложени рекламни материали във връзка с приема, продукти изготвени от учениците и грамоти от техни участия в престижни конкурси и състезания.

Бизнесът също подкрепи ПГСС, което за пореден път показа на настоящи и бъдещи ученици, че е престижно да учиш в професионално училище!