Признание за ученици от ПГСС

На 16.04.2019г. в Съдебната палата в гр. Стара Загора се състоя награждаването на участниците в конкурса за есе и рисунка обявен от Районен съд Стара Загора на тема: „140 години от приемането на Търновската конституция. Българското възраждане. Райна Княгиня – първият знаменосец на свободна България. Значението на символите  „Свобода или смърт“ , извезани на знамето и ценностите, които възпитават.“

Сред отличените са и ученици от ПГСС – Виктория Тодорова Стоева от 8а клас, член на клуба по „Гражданско образование“. Тя участва с есе посветено на Райна Княгиня. Сиса Тончева Георгиева от 8а клас участва с рисунка – сградата на Учредителното събрание във Велико Търново.