Kонкурса за есе и рисунка обявен от Районен съд Стара Загора на тема: „140 години от приемането на Търновската конституция.“

Ученици от 8а клас взеха участие в конкурса за есе и рисунка обявен от Районен съд Стара Загора на тема: „140 години от приемането на Търновската конституция. Българското възраждане. Райна Княгиня – първият знаменосец на свободна България. Значението на символите  „Свобода или смърт“ , извезани на знамето и ценностите, които възпитават.“

Виктория Стоева е член на клуба по „Гражданско образование“. Тя участва с есе посветено на Райна Княгиня.

 

Сиса Тончева участва с рисунка – сградата на Учредителното събрание във Велико Търново.