УЧИЛИЩНА ИНИЦИАТИВА ПО ПОВОД ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНАТА ТАБЛИЦА

ЮНЕСКО обяви 2019 година за година на Менделеевата таблица по повод 150-годишнината от създаването й.
По инициатива на учениците от деветите класове в Професионална гимназия по селско стопанство, на 21 март, в конферентната зала на училището, се проведе конкурс за изготвяне и представяне на мултимедийни презентации, на тема: „Периодичната таблица на химичните елементи – създаване и развитие“.
Водещи на училищната инициатива бяха Виктория Стоева и Атанас Генчев, ученици от VIIIА клас.
Под формата на състезание деветокласници от трите паралелки, демонстрираха умения за изготвяне и представяне на тематична мултимедийна презентация. Жури в състав: председател – г-н Валентин Николов – химик и членове: г-жа София Генова – главен учител по биология и здравно образование и г-жа Галина Матева – старши учител по химия и опазване на околната среда, оцени представените презентации по определени критерии.
Своя глас за определяне на най-добрата презентация дадоха и ученици и учители, присъстващи в залата. Надпреварата бе оспорвана.
След обобщаване на гласуването от жури и публика, с почетното първо място бе отличен Красен Георгиев Филипов, от IXБ клас.
Председателят на журито, г-н Николов, връчи на победителя грамота и предметна награда.
Инициативата бе подкрепена и с предварително изготвени тематични постери за значимостта на периодичната таблица и приносът на Менделеев за химията, като наука.
От името на ръководството на училището, г-жа Галя Нинова, заместник-директор по учебната дейност, поздрави всички, включили се в училищните инициативи и им връчи грамоти и периодични таблици.