ПРИЗОВО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕНИК ОТ ПГСС НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР“

От 21 до 23 март 2019 год. в Професионалната гимназия по селско стопанство и лека промишленост в гр. Карнобат се проведе регионалния етап за Южна България на престижното национално състезание „Млад фермер 2019“.
В него взеха участие 22 професионални гимназии по селско стопанство в Южна България.
Стоян Желязков, ученик от XIБ клас специалност „Механизация на селското стопанство“, с ръководител Николай Рачевски, се представи отлично в майсторското управление на трактор по предварително зададен маршрут и при решаването на електронен тест по безопасност на движението по пътищата и завоюва призовото четвърто място. Това му дава право да участва в националния кръг от състезанието, който ще се проведе от 23 до 25 април в гр. Добрич.