Проучване на флората, растителността и природните местообитания на територията на община Чирпан

На 25 март 2019г., ученици от ЕКОклуб и клуб „Гражданско образование“ в Професионална гимназия по селско стопанство, присъстваха на информационна среща на тема: „Проучване на флората, растителността и природните местообитания на територията на община Чирпан“.
Инициативата се проведе в присъствието на: г-жа Блага Димитрова – заместник-кмет на община Чирпан, г-жа Мими Илиева – ръководител отдел „Образование“ в община Чирпан, г-жа Радина Иванова – ръководител отдел „Екология“ в общината, гл. ас. Стоян Георгиев – Институт по полските култури, град Чирпан, г-жа Таня Тотева – директор на училището и г-жа Емилия Рашева – зам.-директор по производствената дейност в ПГСС.
Лектор на екологичната инициатива бе гл. ас. д-р Кирил Василев – научен сътрудник в БАН.
Чрез мултимедийна презентация, учениците се запознаха с екологичната характеристика на община Чирпан и съседните на нея общини, защитените местности и растителни видове. Поставиха се съвместни задачи с екологична насоченост, за бъдещи инициативи, на територията на защитена местност „Каваклийка“.