Tеоретично и практическо занятие на тема: „Действия в критични ситуации – при пожар, земетресение, гръмотевични бури, автомобилни катастрофи и др.

Днес 25.02.2019 г., с учениците от VIII и IX клас, се проведе теоретично и практическо занятие на тема: „Действия в критични ситуации – при пожар, земетресение, гръмотевични бури, автомобилни катастрофи и др.. Оказване на ПДП при възникване на критичните ситуации“.  Занятието бе водено от Данчо Игнатов – инспектор ДПК и ПД в РСПБЗН – гр. Чирпан и Недялко Николов – мл. инспектор в РСПБЗН – гр. Чирпан.  По интересен и достъпен начин бе отговорено на въпросите: „Как да реагираме в дадена критична ситуация?“, „Кои са основните правила на поведение в критична ситуация?“ и „Как да помогнем на пострадал?“.