ИЗЯВИ НА ЕКОКЛУБ ПГСС ПРЕЗ МЕСЕЦА НА ВИНОТО И ЛЮБОВТА

Учениците от ЕКОклуб при Професионална гимназия по селско стопанство, участват активно в училищния живот. Освен като Ден на лозарите и хубавото вино, 14 февруари бе отбелязан и като Ден на влюбените. Учениците бяха подготвили послания за любовта и приятно изненадаха учители и съученици.

Във връзка с обявения за месец на трезвеността – февруари, учениците от клуба изготвиха постери за вредата от алкохола и презентираха пагубното действие на алкохолната зависимост, пред свои съученици.