ОТБЕЛЯЗВАНЕ ПРАЗНИКА НА ЛОЗАРИТЕ В ПГСС ГР. ЧИРПАН

На 14 февруари 2019год. по стара традиция учители  и ученици извършиха ритуала Зарязване на училищното лозе. Директорът, заместник директорите и учители по професионална подготовка зарязаха лозите и изрекоха благопожелания за здраве и берекет. Лозите бяха поляти по стар обичай с ароматното училищно вино.

Да даде Св. Трифон,

да даде голям род, берекет,

да напълним корабите с грозде,

да напълним буретата с вино!

Да бъде!