БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДЕГУСТАЦИОННА ВЕЧЕР 2019

На 07.02.2019 год. за  петнадесети път Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан и Училищното настоятелство проведоха благотворителна  дегустационна вечер, на която бяха представени 22 различни вина.

За цар на виното  беше избран представителят на винарска изба с. Братя Даскалови  г-н Стоян Стоянов. Събраните средства ще бъдат използвани за подпомагане на финансово затруднени ученици, за  да продължат образованието си.