ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА

На 29.01.2019г. Христо Нинов и Стоян Желязков, ученици от XI клас в Професионална гимназия по селско стопанство, гостуваха на Областна администрация гр. Стара Загора по повод 20-годишнината от създаването и̒. Денят на отворените врати е организиран от областния управител-госпожа Гергана Микова.

В началото на срещата  госпожа Микова запозна учениците със структурата и приоритетите на Областната администрация. След това те имаха възможност, макар и за малко, да видят отблизо работата на експерта „Връзки с обществеността“, на директора на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, на служителите в деловодството на администрацията и на отдела по отбранително-мобилизационна подготовка.

Най-голям интерес предизвика посещението в кабинета на областния управител, където младежите с удоволствие се снимаха с нея пред герба на Република България и знамената на България и ЕС.

Областният управител връчи на Христо Нинов и Стоян Желязков в Деня на отворените врати поздравителни адреси. Тя благодари лично на всеки от тях за посещението и пожела здраве, успех в образованието и сбъдване на поставите цели.