НОВ БИБЛИОТЕЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ПГСС

От новата учебна година в Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан функционира библиотечен информационен център, който разполага с богат набор от помагала по всички учебни предмети: български език и литература; английски и руски език; математика; информационни технологии; история и цивилизация, география и икономика; химия и опазване на околната среда; биология и здравно образование; физика и астрономия; музика; изобразително изкуство; учебна литература по професионална подготовка, както и информация от различни области на познанието.

Обстановката и разположените технически средства създават подходящи условия за всички ползватели на центъра за четене и работа с новите информационни и комуникационни технологии.

Днес, 05.12.2018 год. по предложение на Ученическия съвет при ПГСС гр. Чирпан се състоя официалното откриване на центъра, на което присъстваха преподаватели, ученици и служители от училището.