Представяне на резултатите от осъществената мобилност в гр. Брага, Португалия

На 26.11.2018 год.,  в конферентната зала на училището, ползвателите по проект№ 2017-1-BG01-KA102-035854  „Европейски иновации в основните умения на бъдещите земеделци и ресторантьори“ по програма Еразъм+, представиха пред учениците от ОУ“Васил Левски“ гр. Чирпан резултатите от осъществената мобилност в гр. Брага, Португалия.