Специалност „Селски туризъм“ посетиха църквата „Св. Архангел Михаил“

На 21.11.2018год.ученици от ПГСС от специалност „Селски туризъм“ посетиха църквата „Св. Архангел Михаил“ в гр. Чирпан,където се запознаха с възникването и честването на Деня на християнското семейство и младеж.Проявата е част от програмата за отбелязване Европейската седмица на професионалните умения.