Специалност „Растителна защита“ посетиха Институт по твърдата пшеница

На 20.11.2018 год., по повод Европейската седмица на професионалните умения, ученици от ПГСС от специалност „Растителна защита“ посетиха Институт по твърдата пшеница гр. Чирпан. Доц. Стефан Рашев ги запозна с историята на института и неговата дейност. Учениците разгледаха и метеорологичната станция към института.