Връчване на сертификати от Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности