ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПГСС ГР. ЧИРПАН

На 08.11.2018 година,  в конферентната зала на ПГСС гр. Чирпан, се състоя кръгла маса във връзка с обучението и реализацията на кадрите на училището и  държавния план – прием за учебната 2019/2020 год.

На нея присъстваха кметът на община Чирпан г-жа Кичка Петкова, заместник-кметовете  г-жа Блага Димитрова и г-н Стайко Генов, г-жа Мария Илиева – началник отдел „Образование, култура, социални дейности и екология“, секретаря на община Братя Даскалови г-жа Мануела Делчева, г-н Валентин Ангелов – председател на УС на МИГ  Чирпан, представители на работодателите, синдикалните организации, Дирекция „Бюро по труда“ гр. Чирпан, директори на училища.

Директорът на училището, г-жа Таня Тотева, представи пред присъстващите презентация на тема “Добри практики, свързани с обучението и реализацията на учениците от Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан“. Беше проведена дискусия относно развитието на професионалното образование в региона и избора на професии и специалности, по които да се обучават учениците в ПГСС гр. Чирпан.

След това гостите присъстваха на представяне на добри практики и професионален опит от проведената мобилност по проект №2017-1-BG01-KA102-035854 „Европейски иновации в основните умения на бъдещите земеделци  и ресторантьори“ по програма “Еразъм +“.

Г-жа Таня Тотева запозна присъстващите с целите, дейностите и реализацията на проекта, след което 20-те ученици, ползватели по проекта, демонстрираха придобитите знания и умения от проведената мобилност.

Всички  бенефициенти получиха документ Europass, който им беше връчен от г-жа Тотева, директор на Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Чирпан. А техните умения и представяне бяха оценени от гостите чрез проведена анкета.