Националната седмица на четенето

Националната седмица на четенето  се провежда от 22 до 26 октомври 2018 година. Тя се организира от Министерството на образованието и науката, като целта е да се насърчава и повишава грамотността на учениците.

В Професионална гимназия по селско стопанство учениците също станаха част от инициативите в Националната седмица на четенето. Децата изработиха прекрасни проекти за любими книги и автори, които бяха изложени в определен за това кът.