Заключителната инициатива, по повод приключване на проект „Твоят час“

Днес, 28.09.2018г., ученици и учители от Професионална гимназия по селско стопанство, от клубове по интереси, по проект „Твоят час“ взеха участие в заключителната инициатива, по повод приключване на проекта. ЕКО-клуб ПГСС, клуб „Гражданско образование“, клуб „Млад публицист“, клуб „Етнология“ и танцов състав „Хорце“ представиха част от работата по проекта на ръководство, учители и ученици през изминалите две години. Чрез заниманията по интереси открихме и развихме таланти и осъществихме креативни идеи. Удовлетворени продължаваме напред!