ОЩЕ ЕДНА УСПЕШНА МОБИЛНОСТ ЗА ПГСС ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

През периода 24.06.2018 -07.07.2018год. 20 ученика от ПГСС участваха в мобилност по проект №2017-1-BG01-KA102-035854 „Европейски иновации в основните умения на бъдещите земеделци  и ресторантьори“ на програма „Еразъм+“, която се осъществи в гр. Брага, Португалия.

Ползвателите положиха усилия и с усърдие се включиха в изпълнението на задачите, възложени им от наставниците в местата за провеждане на практиката – заведения за хранене за ресторантьорите и работилници за ремонтно дело за монтьорите.

Културната програма по проекта включваше разглеждането на столицата Лисабон, град Порто и забележителностите на гр. Брага, като бенефициентите разшириха познанията си за историята и културата на Португалия.

След успешното приключване на практиката на участниците бяха връчени сертификати от приемащата  организация Брага – Моб.