Oбучение на тема „Модерни учители и родители. Партньорство между училище и семейство.“

Във връзка с извънинституционалната квалификационна дейност на ПГСС гр. Чирпан на 01.06.2018 год.  в конферентната зала на Midalidare Hotel & SPA с. Могилово. се проведе обучение на преподавателите от училището  на тема „Модерни учители и родители. Партньорство между училище и семейство.“  Водещ на тренинга беше ас. Венета Узунова от ДИПКУ гр. Стара Загора.