Ден на Европа

[google-translator]
В деня на Европа – 9 май, Ученическият младежки съвет,  организира ден на ученическото самоуправление, когато ученици влизат в ролите на директор, заместник директор, счетоводители, учители и други длъжности, за да се запознаят как се управлява училището и какви са ежедневните задачи на ръководството и учителите. Днес в тези роли ще влязат членовете на ученическия младежки съвет.

Част от учениците са пожелали да влязат в ролята  на учители и да се пробват с изнасянето на уроци.

 

Предизвикателството да се запознаят със задълженията и отговорностите на директора, заместник директорите, учителите и другите длъжности в училището приеха Ивелина Боянова от 12а – директор, Христо Нинов от 10а – заместник директор по учебната дейност и Красен Филипов от 8б – заместник директор по учебно-производствената дейност, Мирела Николова от 8а – главен счетоводител, Виктория Бахарева от 11а  – завеждащ административна служба, Камелия Желязкова и Цветелина Шишева от 11б счетоводител и домакин.

Стоян Желязков от 10б клас замести г-жа Цветкова в часа по математика, като влезе в ролята на учител.

А Мая Иванова от 10а клас изнесе урок на тема „Интернет“ в час по информационни технологии, като замести г–жа Златина Иванова.

Свои заместници имаше и г-жа София Генова в часовете по биология и здравно образование с 10Б клас и по изобразително изкуство 8А клас.

Г-жа Галина Матева беше заместена от Христо Николов в  час по  химия с 10б клас , който изнесе урок на тема “Цинк-характеристика и свойства“.