Ученически практики – 2

информация за ученически практики 2

Обща информация за проекта

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Видеоматериали от участието на ученици от ПГСС гр. Чирпан в проект „Ученически практики -2“ 2022-2023

Снимков материал от участието на ученици от ПГСС гр. Чирпан в проект „Ученически практики“ 2022-2023

Снимков материал от участието на ученици от ПГСС гр. Чирпан в проект „Ученически практики“.