Проект по „Еразъм+“ № 2020-1-BG01-UD102-078769, на тема „Практика в Португалия – ключ към успешна професионална реализация“

ПРАКТИКА В ПОРТУГАЛИЯ