Прием 2023/2024

Заповед за утвърден план прием за учебната2023/2023год. 

План – прием за учебната 2023/2024г.

График на дейностите по прием за учебната 2023/2024

График на дейностите по прием за учебната 2023/2024 – промяна

Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10

Прием за учебната 2023/2024 год.