Прием 2019 – 2020

 

 

Заповед държавен план-прием

 

График на дейностите за прием 2019/2020 учебна година

етапи I етап II етап III етап
 

Подаване на документи

 

03-05 юли

 

до 16 юли

 

24-25 юли

 

Класиране

 

до 11 юли

 

до 18 юли

 

29 юли

 

Записване

 

до 16 юли

 

до 22 юли

 

31 юли