Прием 2018 – 2019

Заповед-държавен план-прием в осми клас за учебната 2018-2019 година