Информация за учениците

График сесия май- юни 2024 самост. форма

заповед промяна в началото на произв. практика 12 клас

Заповед График за производствена практика 12 клас 2024

заповед промяна в началото на произв. практика 12 клас

поправителни изпити самост. форма май 2024

поправителни изпити дневна форма май 2024

Изпити самост. форма април 2024

изпити самост. форма януари – февруари 2024

Списък на учебниците за учебната 2023/2024 година

График за поправителни изпити май 2023г.