Проект „Твоят час“(2016/2017г.)

210-800-0-e1476098293617-200x143

ОФИЦИАЛЕН САЙТ И ПЛАТФОРМА ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ – http://tvoiatchas.mon.bg/

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА:  ТУК

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 и фаза 2, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

На 10.02.2017година ученици от Професионална гимназия по селско стопанство град Чирпан, част от Арт Ателие „Приложни изкуства“ с ръководител г-жа Златина Иванова, клуб „Етнология“ с ръководител г-жа Величка Ницова и клуб „Художествено слово“ с ръководител г-жа Стоянка Търгова, взеха участие във вече традиционния фестивал „Вино и любов“, който община Чирпан организира за шести пореден път. Училищният Трифон Зарезан разлива червено уханно вино, отгледано в училищното лозе, на всички, които пожелаха да опитат от вкусната напитка, а момичетата участваха в празничния базар чрез ръчно изработени сувенири, картички и пана.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Екоклуб

***В часовете по проект, по програма „Твоят час“, учениците от Екоклуб при ПГСС, град Чирпан изработиха кътове с любопитни научни факти в кабинета по биология, и направиха интересни табла, онагледяващи учебно съдържание.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

***Учениците от ЕКО-клуб ПГСС проведоха поредното си занимания по проект, по програма „Твоят час“. Този път то бе посветено на настъпващия най-български празник Баба Марта. С много желание, креативност и настроение се изработиха мартеници и закачливи кукли от бяло и червено – символи на здравето и берекета!

***

На 28 февруари 2017 година екоклуб  ПГСС при Професионална гимназия по селско стопанство, град Чирпан проведе поредна инициатива, включена в програмата на клуба, по проект „Твоят час“: „Изготвяне и представяне на електронни материали – книжка „Екологичен речник“ и мултимедийна презентация за инициативи и постижения на екоклуба“.

Гости на инициативата бяха г-жа Таня Тотева – директор на ПГСС, г-жа Емилия Рашева – зам. директор по учебно-производствената дейност, г-жа Галя Нинова – зам. директор по учебната дейност, учители и ученици.

Госпожа Тотева приветства учениците от екоклуба и техния ръководител, като им пожела да бъдат все така креативни и дейни в благородната кауза – за чиста околна среда!

Кратко представяне на дейността на клуба направи г-жа София Генова – главен учител по биология и здравно образование, а водещите Христо Нинов – ученик от IXА клас и председател на екоклуба, и Десислава Иванова – ученичка от XА клас  представиха изготвени от екоклуб ПГСС  мултимедийна презентация и електоронна книжка. Чрез презентацията присъстващите се запознаха с дейността на екоклуба, от основаването му до момента, и отличия от национални конкурси и състезания на наши ученици.  Електронната книжка бе с три раздела – „Екологичен речник“, „Зелени съвети“ и „Кои сме ние – екоклуб ПГСС“.

Учениците от екоклуба бяха подредили и кът, с техни творби – макет, рисунки, фотографии, с които ще участват в поредния национален конкурс „Водата – извор на живот“. Нашите гости получиха като подарък книжката „Екологичен календар“ и екосувенир.

Откритата инициатива завърши с обща снимка и нови идеи за бъдещи изяви!

 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.​

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Група „Биология и ЗО за 12 клас“

Двадесет ученика от 12 клас на ПГСС, град Чирпан са включени в 2 групи за преодоляване на образователните затруднения, по учебния предмет Биология и здравно образование, по проект „Твоят час“, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

В работните програми на групите са заложени часове за попълване на пропуски и обобщаване на придобити вече знания, както и за развиване на умения за решаване на различни по вид тестови задачи.

Целта е, чрез обобщени знания на изучен вече учебен материал по биология и ЗО, от 8 до 11 клас, учениците да придобият увереност в знанията и възможностите си.

В учебно-възпитателната работа се прилагат различни методи и средства – дискусия, решаване на казуси, изграждане на интелектуална карта по дадено понятие, онагледяване на учебното съдържание с табла, макети и динамични рисунки, работа с учебници и сборници, решаване на пробни матури по предмета и други.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Приложни изкуства „Арт ателие“

***Учениците от клуба по Приложни изкуства при ПГСС, град Чирпан изработиха сувенири и се включиха в традиционния градски коледен базар, организиран от община Чирпан.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

***През месец февруари учениците от Арт клуб „Приложни изкуства“  с ръководител с г-жа  Златина Иванова изработваха мартеници от прежда и хартия. Всички се включиха с голяма всеотдайност и желание. Може да се насладите на някой от тях:

*** Учениците от арт ателие с  ръководител г-жа Златина Иванова в навечерието на  8-ми март  изработиха  картички с техниката квилинг и  зарадваха с тях  своите  майки.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Kлуб „Млад растениевъд“

В групата по интереси „Млад растениевъд“ участват 16 ученика от 12 клас. Предлаганите теми и дейности  са свързани с развитието на творческия потенциал на учениците,  и целят да провокират допълнителен интерес към  дадената дисциплина и нейното приложение в различни аспекти от живота. На снимките са отразени дейности свързани с разпознаване на различни декоративни растителни видове и запознаване с технологиите за тяхното отглеждане. Извършват се и различни видове операции при озеленяване с декоративна растителност в училищният двор.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

***Учениците от клуб по интереси“Млад растениевъд“се подготвиха и участваха в състезание „Млад фермер“.Училищният етап от състезанието се проведе на 18.02.2017 г.,а регионалният-в гр.Чепеларе в периода 22-24.03.2017 г.


Kлуб  „Гражданско образование“

*** Учениците от клуб по „Гражданско образование“ при Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан, изработиха статут на наградата „Ученик на ПГСС“, придружен с  анкетна карта за номиниране.

Чрез таблото, което подготвиха, учениците се включиха в инициативата за популяризиране избора на „Ученик на ПГСС“, както и за  номиниране с наградите „Почетен плакет“ и „Благодарствен плакет“ – на директори и педагози от ПГСС и на общественици с принос за развитието на училището.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

 

*** Среща с представители на Общинския съвет

В рамките на проект „Твоят час”, гости на учениците от клуб по Гражданско образование при ПГСС бяха председателя, юриста и секретаря на Общински съвет гр. Чирпан.

На срещата учениците зададоха въпроси и получиха повече информация във връзка със:

Структурата на Общинския съвет и кои политически партии са представени, какви комисии са изградени.

Как се организират общинските сесии, как се съставя дневния ред, какви въпроси се разискват. Какви са правомощията на председателя.

Какви актове издава Общинския съвет. Какви са приоритетите в работата на съвета през новата година.

Учениците споделиха, какво не им харесва в нашия град и какво биха искали да се промени.

Г-жа Драгийска, председател на Общинския съвет, покани учениците да присъстват на една общинска сесия и да видят как работи общинския съвет.

 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.​

***Поклон пред паметта на Апостола

В рамките на проект „Твоят час”, учениците от клуб по Гражданско образование при ПГСС гр. Чирпан, отбелязаха годишнината от обесването на Апостола на свободата – Васил Левски, като отразиха в табло знаменити мисли от идеологията му.

 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.​

aaaa

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Група „Спортен клуб по баскетбол“

***

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА БАСКЕТБОЛИСТИТЕ НА ПГСС НА ДЕВЕТИЯ ОБЩИНСКИ ТУРНИР ПО МИНИБАСКЕТ – ЧИРПАН 2017

На 24 юни баскетболистите на Професионална гимназия по селско стопанство град Чирпан закриха спортния сезон чрез участието си в Деветия общински турнир по МИНИБАСКЕТ  – Чирпан 2017 година. Правилата на турнира изискваха играчите да  бъдат разделени по двама като в състезанието взеха участие и баскетболисти ветерани. Момчетата на ПГСС се състезаваха в осем отбора и заеха съответно второ и трето място на баскетболното общинско шоу! Сребърните медали отидоха при Димитър Танев от 8.а клас, който беше в един отбор със своя треньор – Димитър Търгов, а с бронзови медали се окичи отборът на Слави Славов от 10.в и Иван Димитров от 11.в клас. Осмокласникът Митко Танев беше удостоен и с грамота за най-перспективен млад играч. Освен общинските награди, участниците в Спортен клуб по баскетбол получиха от своя треньор грамоти за постигнати отлични резултати и успешно представяне във всички състезания през учебната 2016/2017 година. Браво момчета!

***Учениците от Спортен клуб по баскетбол към Професионална гимназия по селско стопанство – град Чирпан, ежеседмично каляват своя спортен дух и желание за победа, под ръководството на г-н Търгов. Тяхната цел е да достигнат призовите места на областното баскетболно първенство, което ще се проведе през месец април в град Стара Загора.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

***

На 05.04.2017 година в град Стара Загора се проведоха Областните състезания от Ученически игри – 2017 година, на които баскетболният отбор на Професионална гимназия по селско стопанство – град Чирпан /в групата 11-12 клас/ в състав: Иван Димитров /11в клас/, Мариян Иванов /11б клас/, Слави Славов /10в клас/, Илиян Цвятков /11б клас/, Димитър Танев /8а клас/,  Владимир Димов /11б клас/, Атанас Йорданов /11б клас/ и Атанас Киричев /11в клас/, беше изненадата на първенството и спечели уважението на противниковите отбори и треньори, заради отличната си игра. Момчетата на ПГСС се представиха изключително добре и застанаха на почетното  второ място в турнира. Казанлъшките шампиони изоставаха в резултата в първите две части и трябваше да дадат всичко от себе си, за да победят нашите момчета.

В края на състезанието отборът по баскетбол на ПГСС – град Чирпан получи много поздравления и пожелания за бъдещи успехи.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

 


Група „Български език и литература за 12 клас“

***

Пробна матура за дванадесетокласниците от Професионална гимназия по селско стопанство град Чирпан

През месец май в Професионална гимназия по селско стопанство град Чирпан, дванадесетокласниците – випуск 2017 година се явиха на пробна матура по български език и литература. Пробната матура се направи с цел учениците да свикнат  с новостите около държавния изпит, а именно трите модула и времето, което се изисква за решаването им.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

***В  групата „Български език и литература за 12 клас“, с ръководител г-жа Стоянка Търгова, са събрани зрелостници от Професионална гимназия по селско стопанство – град Чирпан, които желаят да надградят знанията  си по български език и литература,   чрез решаване на тестови задачи и обяснения от страна на преподавателя, когато не могат сами да достигнат до верния отговор. Целта на момчетата, а и на техния учител, е да постигнат желаната от тях цел и това е успешно представяне на държавния зрелостен изпит.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Клуб „Художествено слово“

***Отлично представяне на участниците в Клуб „Художествено слово“ на Националния конкурс за рецитация на Яворова поезия, организиран от къща музей „Пейо Крачолов Яворов“ град Чирпан

На 3 юни 2017 година се проведе Националният конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците“, организиран от къща музей „Пейо Крачолов Яворов“, на който момчетата и момичетата от Професионална гимназия по селско стопанство, които се състезаваха в трета възрастова група – от 9 до 12 клас, отново се представиха блестящо и донесоха на училището: две поощрителни награди за Ивелина Боянова от 11а клас и Силвия Проданова от 9а клас, трето място и наградата на Народно читалище „Пейо Крачолов Яворов 1876“ град Чирпан за Георги Георгиев от 11б клас, второ място за Мелиса Сюлейманова от 10б клас, и първо място за Десислава Иванова от 10а клас. Даяна Георгиева и Десислава Иванова взеха и второто място при груповите изпълнения.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

***24 май – Ден на славянската писменост, просвета и култура

На 24 май ученици и учители участваха в празничното дефиле на мажоретни състави и представителни училищни групи, организирано от Община Чирпан и представи по атрактивен начин професиите, които учениците усвояват в училището.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

***75 години от създаването на Професионална гимназия по селско стопанство

На 28 април Професионална гимназия по селско стопанство отбеляза 75 години от своето създаване. Домакин на вечерта беше Военен клуб град Чирпан, а юбилеят беше споделен с много гости и приятели на училището. Участниците в Клуб „Художествено слово“ представиха спектакъла „Съчинението“  и получиха  бурните и заслужени овации на публиката.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

***Участниците в клуб „Художествено слово“, с ръководител г-жа Стоянка Търгова, както и много други желаещи ученици от Професионална гимназия по селско стопанство – град Чирпан, с огромно удоволствие, добро настроение и много усмивки, се включиха в подготовката и репетициите за участието си в общоградското коледно тържество, на което по традиция всеки декември се изявяват представители от всички училища на територията на Община Чирпан. С перфектното си изпълнение и ефектните черно-бели  костюми, те предизвикаха бурните аплодисменти на публиката.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

 

 

***Десислава Живкова Иванова е част от клуб „Художествено слово“ към Професионална гимназия по селско стопанство – град Чирпан, с ръководител г-жа Стоянка Търгова. Тя е многократен победител в конкурси за рецитация на Яворова поезия и тази година имаше честта, по покана на г-н Тодор Иванов –  главен уредник в къща музей „Пейо Крачолов Яворов“, да открие  на 13 януари традиционните Яворови празници в град Чирпан, които ознаменуваха  139-годишнината от рождението на поета. Пред неговия бронзов бюст в къща музей „Пейо Крачолов Яворов“ тя рецитира стихотворението „Две души“, с което даде начало на тридневните чествания в памет на великия български и световен поет.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

 

 

***Членовете на клуб „Художествено слово“ при Професионална гимназия по селско стопанство  – град Чирпан, с ръководител г-жа Стоянка Търгова, се включиха в коледното тържество на училището, което се проведе на 22.12.2016 година. Те изработиха презентации със следните теми: „Бъдни вечер“, „Коледа“, „Новогодишни празници“. По този начин, оригинално и вълнуващо, те разказаха на своите приятели от гимназията за спецификата и традициите  на тези български празници, за характерните ястия, специално приготвени  за семейната трапеза на Бъдни вечер, за коледарите и техните наричания, за вярванията на българина в миналото и днес.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Клуб ,,ЕТНОЛОГИЯ“

*** ПРАЗНИКА НА  ЛОЗАРИТЕ  И ВИНАРИТЕ

На 1 февруари  2017 год. учениците от клуб ,,Етнология“  с ръководител г-жа Величка Ницова отбелязаха празника Трифоновден.

Според българските народни традиции Свети Трифон е покровител на лозарите, винарите и кръчмарите. Празника е включен към цикъл от 3 последователни дни, наречени Трифунци. В основата му се крие древният култ към Дионисий – бога, когото в древността почитали като покровител на виното,веселието и лозята .

 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Млад публицист

***На 21.02.2017г. репортерите към училищния вестник „ПГСС новини“ направиха няколко интересни интервюта със свои преподаватели и съученици. Отразиха мненията, обсъдиха събитията свързани с дейностите на училището –Коледен  базар, фестивал на виното и любовта „Вино и любов“, както и предстоящото отбелязване на Националния празник на България.

***На 28.03.2017г. репортерите решиха да зададат своите въпроси свързани с предстоящия 75 годишен юбилей на училището и заминаването на ученици по проект „Европейска добавена стойност към професионалната подготовка на младите ресторантьори и монтьори“ по програма „Еразъм +“ в  Германия.

През учебната година репортерите към училищния вестник „ПГСС новини“ отразяваха училищния живот, както и извънкласните занимания, успяха да заснемат всеки един момент свързан с учениците и училището, и да запознаят всички с него. Показателно за това са многото изпращани снимки и статийки, качени в страницата на училището.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Kлуб „Информационни технологии“

В часовете по проект „Твоя час“  ученици от клуб информационни технологии с ръководител г-жа Златина Иванова  работиха по теми свързани с използването на Makey Makey. Те участваха в целия процес по изготвянето на интерактивен постер – запис на глас, програмиране в Scratch, създаване на постера (принтиране, изрязване, залепване на отделните части) и свързане с Makey Makey. На 08.06.2017г. те представиха проекта си пред свои съученици.

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.