Проект „Твоят час“(2017/2018г.)

210-800-0-e1476098293617-200x143

ОФИЦИАЛЕН САЙТ И ПЛАТФОРМА ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ – http://tvoiatchas.mon.bg/

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА:  ТУК

Анкетна карта

Механизъм за идентифициране

Заповед за утвърждаване на механизма и групите

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 и фаза 2, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ В КОЛЕДЕН БАЗАР

В рамките на проект „Твоят час”, учениците от ЕКОклуб ПГСС и клуб „Гражданско образование“, подготвиха коледни сувенири, венци и картички за Коледния базар с благотворителна цел, който се проведе на 6.12.2017 година.

Най-активни бяха учениците от 8А, 10Б, 11А и 12А клас, които не само подготвиха, но и продадоха изработеното с много желание, в името на добрата кауза и радостта да подарят уют, на всеки закупил коледен сувенир от щанда на ПГСС.

Всичко изработено бе продадено, като събраната сума бе в размер на 230 лв. Премръзнали, но сияещи от радост, че са допринесли с труд и креативност в името на доброто, учениците вече обмислят нови идеи за следващи съвместни инициативи!


УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕКО-КЛУБ В ПОДГОТОВКА ЗА КОЛЕДЕН БАЗАР

Учениците от ЕКО-клуба взеха участие в традиционния фестивал „Вино и любов“, организиран от община Чирпан.


  • УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕКО-КЛУБ В ИНИЦИАТИВА ЗА 1 ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

Във връзка с 1 декември – Световен ден за борба със СПИН, момичетата от VIIIА клас, членуващи в ЕКОклуб при ПГСС, град Чирпан подготвиха табло, за превенция срещу коварната болест и тематична мултимедина презентация, която представиха в час на класа.

 


УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕКО-КЛУБ В ИНИЦИАТИВА ЗА 14 ФЕВРУАРИ


ПОСЕЩЕНИЕ НА ПАЛЕОНТОЛОГИЯТА – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА – СРЕЩА РАЗГОВОР С УРЕДНИКА НА „ГЕМА – СВЯТ“

Членове на клубовете по интереси в ПГСС, по проект „Твоят час“ – ЕКО-клуб и клуб по Гражданско образование, посетиха палеонтологичен  музей „Гема – свят“ в гр. Чирпан.

От разказа на младия археолог Таньо Димитров учениците научиха за интересната еволюция по нашите земи и за невероятните растения и животни, които са съществували преди 7 милиони години.

В експозицията на музея хронологически са подредени морски вкаменелости – миди, охлюви, морски корали, следват кости и зъби на различни животни – коне, носорози, газели, хипариони, черепи с вкаменени мозъци.  Децата бяха впечатлени от големината на древните животни и от изложения череп на мастодонт.

Учениците разгледаха експозицията и зададоха своите въпроси към археолога г-н Димитров. Научиха кои са хората открили тези находки и къде са намерени; как са се запалили по палеонтологията; кои са най-ценните експонати в музея; как е станал възможен този музей. Благодарихме за топлото посрещане и увлекателната беседа.


УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕКО-КЛУБ ПРИ ПГСС СЕ ИЗЯВЯВАТ В НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ

Учениците от ЕКО-клуб при Професионалната гимназия в град Чирпан, от различни класове и специалности участваха със свои творби в следните национални конкурси, от Календара за извънкласни дейности, за учебната 2017-2018 г.:

  • Национален конкурс „В очакване на Коледа“, за ръчна изработка на кукла, в подкрепа на благотворителна кампания: „Подари Коледа на дете, за да има повече усмихнати очички“
  • XII Националeн конкурс „Морето, морето, морето …“ – Варна 2017;
  • Национален конкурс „Моите детски мечти” – участие в раздел „Изобразително изкуство“ и раздел„Приложно изкуство“;
  • Национален конкурс по народно приложно изкуство „Лазарка мома гиздава“, – участие с ръчно изработени кукли;
  • XXI Национален конкурс „Малките нашенци”, с международно участие – участие в раздел „Изобразително изкуство“;
  • Национален конкурс за фотография, посветен на 2 февруари – Световен ден на влажните зони, организиран от МОСВ, като за участие училището е отличено със сертификат от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ЕКОКЛУБ ПРИ ПГСС В ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА „КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ“

Учениците от ЕКО-клуба  от Професионална гимназия по селско стопанство, град Чирпан инициираха и кандидатстваха за включване на Общинската болница в нашия град в благотворителната кампания „Капачки за бъдеще“, която набира средства за закупуване и даряване на кувьоз.

Проучихме необходимостта от апаратура от медицинските специалисти и дадохме нашето предложение – за болницата в Чирпан, която бе одобрена! На 14.04.2018 година събраните от цяла България пластмасови капачки ще бъдат дадени за рециклиране, а със събраните средства ще бъде закупен така необходимия за чирпанската болница кувьоз.


Изложба „Природата обича красотата“

Природата е приказна магия, вълшебница, която пази разковничето на живота. Тя е нашият дом, красота, хармония и единство.

Датата 22 април, свързваме с Деня на Земята, тогава отбелязваме и  празника на нашето училище –  Професионална гимназия по селско стопанство. По този повод открихме изложба, посветена на нея – ПРИРОДАТА, която вдъхновява творци от различни области, и прави така, че те да създават приказни творения!

На изложбата са представени фотографии, рисунки, постери и дърворезби на наши талантливи ученици, уловили магията и красотата на пролетта и природата в изложбата „Природата обича красотата“.

Г-жа Таня Тотева, директор на училището, връчи грамоти за участие на учениците.

Грамоти за фотографии получиха: Зорница Найденова 8а, Ивайло Бобев 8а, Димо Георгиев 8б, Михаил Ковачев 9а,  Наско Видев 9а, Цветелина Шишева 11б,  Диана Дешкова, Нелина Сандева, Мария Иванова и Нина Никова от 12а клас.

Грамоти за своите творби, изразени с четка и моливи върху белия лист, получиха:  Анастасия Христозова 8а; Виктория Енева 8а,  Марин Ангелов 8б, Мариела Герджикова 9а, Гергана Георгиева 9а, Тана Пенева 9а, Мелиса Сюлейманова 11б и Албена Михайлова 11б клас.

За изящно изваяните дърворезби бяха наградени: Симона Стефанова от 9а клас, Димитър Ковачев и Димитър Денев от 8б клас.

Грамота получи и Гергана Живкова от 11а клас, член на клуба по Етнология, представила се с приложно изкуство, също и Дженифър Жекова от 8а клас, която участва с прекрасна кукла от природни материали.

В навечерието на училищния празник и във връзка с изложбата, учениците от 8а клас, специалност„Селски туризъм“ изготвиха тематични постери, според Екологичния календар.

Грамоти се присъдиха и на Христо Нинов – ученик от 10а клас за изготвяне на екологичен проект на тема: „Изчезнали животни от картата на България“. На Радослав Радков и Мария Василева за проект „Защитени растения и животни в България“.

Благодарим на всички участници в изложбата, които направиха деня ни по-пъстър и цветен.
Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза IІ“.​


Чук, чук, яйчице, Имаш ли си сърчице?

Великден (Възкресение Христово) е денят, в който християните честват Възкресението на Сина Божи Исус Христос.

Възкресение Христово отразява в най-пълен вид християнската догма, а именно – вярата във възкресението на праведниците в един по-хубав свят. На този празник християнската религия чества връщането на Исус Христос към живота на третия ден, след като е разпънат на кръста и погребан. Жените мироноски откриват празния гроб, а Христос се явява на Мария Магдалина и на апостолите.

Ръководството и учителите на Професионална гимназия по селско стопанство винаги се стремят децата на гимназията да опознават и съхраняват традициите и обичаите.

В тази връзка клуб по интереси „Млад публицист“ и клуб „Етнология“ по програма „Твоят час“, създадоха прекрасен великденски кът, който да радва учители и ученици.  Децата изработиха красиво тематично табло и разкошни изделия.

 


Коледен базар

В рамките на проект „Твоят час”, учениците от ЕКОклуб ПГСС и клуб „Гражданско образование“, подготвиха коледни сувенири, венци и картички за Коледния базар с благотворителна цел, който се проведе на 6.12.2017 година.

Най-активни бяха учениците от 8А, 10Б, 11А и 12А клас, които не само подготвиха, но и продадоха изработеното с много желание, в името на добрата кауза и радостта да подарят уют, на всеки закупил коледен сувенир от щанда на ПГСС.

Всичко изработено бе продадено, като събраната сума бе в размер на 230 лв. Премръзнали, но сияещи от радост, че са допринесли с труд и креативност в името на доброто, учениците вече обмислят нови идеи за следващи съвместни инициативи!

 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза IІ“.​


Яворови възпоменателни тържества

Пейо Яворов – чирпанският и световен велик поет работи като телеграфист на няколко места преди да се отдаде изцяло на литературата, а първото от тях е село Скобелево, където Яворов живее през 1894 година, затова за девети път там на 28 и 29 октомври се проведоха Яворови възпоменателни тържества, организирани от Народно читалище „Искрица 1901“ село Скобелево, община Димитровград и къща музей „Пейо Крачолов Яворов“ град Чирпан.

Професионална гимназия по селско стопанство град Чирпан се представи достойно със своите участници от Клуб „Художествено слово“ в рецитаторския конкурс, преминал в първия ден от тържествата. Участниците се завърнаха с: първо място за Албена Михайлова от 11 клас, трето място за Георги Недков от 12 клас и три поощрителни награди за Десислава Иванова – 11 клас, Ивелина Боянова- 12 клас и Силвия Проданова- 10 клас, във първа възрастова група до 18 години.

 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза ІI“.


 

Участие на Клуб „Художествено слово“ в юбилейния концерт  по повод 150 години от създаването на Народно читалище „Пейо Крачолов Яворов 1867“

Клуб „Художествено слово“ към Професионална гимназия по селско стопанство град Чирпан взе участие във вълнуващо юбилейно тържество, което беше организирано от Народно читалище „Пейо Крачолов Яворов 1867“ град Чирпан по повод 150 години от създаването на културната и просветна институция. Празничният концерт се проведе в залата на Военен клуб град Чирпан, където участниците в Клуба по художествено слово към училището бяха водещи на събитието, но и се представиха блестящо с поетична композиция по стихове на Яворов. Георги Георгиев изпълни и Яворовото стихотворение „На нивата“. Десислава, Силвия, Ивелина и Георги бяха бурно аплодирани от развълнуваната публика.

 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза ІI“.


Общински коледен концерт

За пореден път участници от Клуб „Художествено слово“ и приятели на клуба към Професионална гимназия по селско стопанство представиха оригинален спектакъл на Коледното тържество на община Чирпан, което се проведе във Военен клуб град Чирпан. Те представиха вълнуваща приказка за любовта, надеждата и доброто, които са съпътстващи добродетели на коледните празници. А в ролята на пакостливи елфове и водещи на тържеството се представиха блестящо: Ивелина Боянова от 12а и Десислава Иванова от 11а клас, които бяха изключително артистични и забавни.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза ІI“.


140 години от рождението на Пейо Яворов

На 13 януари  град Чирпан  отново посрещна поклонници и почитатели на  поета – Пейо Крачолов Яворов, които се събраха в родния град на поета, където за 50-ти път огънят на Яворовата поезия беше запален от Вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова.

Професионална гимназия по селско стопанство беше представена във факелното шествие, което отнесе символичният огън от родния  дом до бронзовият  бюст на поета в градския парк от Христо Нинов и Стоян Желязков. А в тържествената вечер, на първия от трите празнични дни, която се проведе в залата на Военен клуб град Чирпан,  в поетичния спектакъл „Писма“ по стихове на Яворов и писма на Яворов, Мина и Лора, блестящо се представиха: в ролята на Мина – Ивелина Боянова, Лора – Десислава Живкова, слепият Яворов – Георги Георгиев и малкото ангелче – Дженифър Жекова. Всички те са част от клуб „Художествено слово“ към училището.

Те бяха лично поздравени от Вицепрезидента на Република България, а аплодисментите и цветята, които получиха бяха напълно заслужени.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза ІI“.


На 8-ми февруари, Професионална гимназия по селско стопанство за четиринадесети път събра винопроизводители на благотворителна вечер за дегустация на вина от чирпанския регион, организирана от Училищното настоятелство и Професионална гимназия по селско стопанство – град Чирпан.

В празничната програма взеха участие ученици, част от Клуб „Художествено слово“ към училището, които забавляваха гостите на вечерта със своите песни и танци.

 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза ІI“.


Занимания в часовете по програмата „Млад растениевъд“


Участие и класиране в национално състезание“Млад фермер“ гр.Свиленград 2018 година


Kлуб по Гражданско образование

140 години от Руско-турската война и възстановяване на българската държавност

В навечерието на националния празник на България – 3 март, учениците в групата по интереси – клуб по Гражданско образование по проект „Твоят час“, си припомниха паметните битки от историята на Руско-турската война 1877-1878 г., събраха материали за доклади, изготвиха табло. Проучиха историята за освобождението на град Чирпан.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза IІ“.​