Проект „Подкрепа за успех“

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

обява за медиатор 2020_2021

 

 

Проект „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

  1. Заповед за у-ща включени в Подкрепа за успех
  2. Приложение 1- Индивидуална карта-19.04.2019 г.
  3. Приложение 2 – Програма с график
  4. Приложение 3 – Удостоверение-проект ПУ

 

Утвърдени групи в Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан

Тематична област Дейност клас Брой групи брой ученици график Ръководител на група
1 Български език и литература обучителни затруднения VIIIа 1 4 График Мария Димова 8 А Мария Димова
2 Български език и литература обучителни затруднения VIIIв 1 4  График Минка Петкова 8 В Минка Петкова
3 Български език и литература обучителни затруднения IXв 1 6  График Минка Петкова 9 В Минка Петкова
4 Български език и литература обучителни затруднения Xв 1 5  График Минка Петкова 10 В Минка Петкова
5 Български език и литература обучителни затруднения XIа+б 1 4  График Мария Димова 11 А,Б Мария Димова
6 Математика обучителни затруднения VIIIа 1 6  График Светлана Дакова 8 А Светлана Дакова
7 Математика обучителни затруднения VIIIб 1 7  График Светлана Дакова 8 Б Светлана Дакова
8 Математика обучителни затруднения VIIIв 1 4  График Живка Цветкова 8 В Живка Цветкова
9 Математика обучителни затруднения IXа 1 4  График Галя Нинова 9 А Галя Нинова
10 Математика обучителни затруднения IXб 1 6  График Живка Цветкова 9 Б Живка Цветкова