График консултации и втори час на класа за учебната 2019/2020г.