Rss Feed
Facebook button

Преподаватели

СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГР. ЧИРПАН

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.

СОБСТВЕНО,  БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ ДЛЪЖНОСТ
1 Таня Генова Тотева Директор
2 Емилия Петрова Рашева Заместник -директор по учебно-производствената дейност
3 Галя Христова Нинова Заместник -директор по учебната дейност
4 Таня Веселинова Радичкова Учител по български език и литература
5 Минка Иванова Петкова Учител по български език и литература
6 Блага Михайлова Димитрова Старши учител по български език и литература  и история и цивилизация
7 Десислава Петрова Иванова Учител по руски език
8 Тинка Стефанова Петкова Старши учител по английски език и математика
9 Пенка Велева Любомирова Старши учител по английски език
10 Евелина Петкова Генова Старши учител по история и цивилизация и философия
11 Светла Найденова Радева Старши учител по история и цивилизация и география и икономика
12 София Николова Генова Главен учител  по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда
13 Галина Атанасова Матева Старши учител  по биология и здравно образование и  химия и опазване на околната среда
14 Живка Димитрова Цветкова Старши учител по математика и информатика
15 Светлана Дакова Дакова Старши учител по физика и астрономия  и математика
16 Мирослав Ивов Йорданов Учител по информатика и информационни технологии
17 Петко Павлинов Гогов Учител по физическо възпитание и спорт
18 Петър Георгиев Шопов Учител по физическо възпитание и спорт
19 Иван Митев Демирев Старши учител по технически дисциплини
20 Стойчо Иванов Димитров Учител по практическо обучение
21 Стефан Василев Стайков Старши учител по технически дисциплини
22 Надка Видева Петкова Старши учител по растениевъдни дисциплини
23 Росица Райкова Райкова Педагогически съветник
24 Цветелина Ангелова Иванова Старши учител по икономически дисциплини
25 Николай Ангелов Рачевски Старши учител по практическо обучение /инструктор/
26 Борислав Кирилов Илиев Старши учител по  практическо обучение/инструктор/ /инструктор/
27 Величка Тодорова Ницова Учител по  ресторантьорство и туризъм
28 Мария Христова Димитрова Учител по ресторантьорство и туризъм
29 Деню Василев Василев Учител по практическо обучение
30 Даниела Иванова Ангелова Учител по технически дисциплини

Translate »