Обществен съвет

Учебна 2019/2020 година

Протокол от трето заседание на общественият съвет-24.02.2020г.

Протокол от второ заседание на общественият съвет 09.01.2020 г

Учебна 2018/2019 година

Протокол от трето заседание на общественият съвет-11.07.2019г.

Протокол от второ заседание на общественият съвет-26.03.2019г

Протокол от първо заседание на общественият съвет-11.12.2018г

Учебна 2017/2018 година

Протокол от пето заседание на общественият съвет-04.09.2018г.

Протокол от четвърто заседание на общественият съвет-13.07.2018г.

Протокол от първо заседание на общественият съвет-12.12.2017г

Протокол от второ заседание на общественият съвет 23.01.2018 г.

Протокол от трето заседание на общественият съвет-30.03.2018г

Учебна 2016/2017 година

Протокол от четвърто заседание на общественият съвет

Протокол от трето заседание на общественият съвет

Протокол от второ заседание на общественият съвет

Протокол от първо заседание на общественият съвет

Правилник за създаването, устройството и дейност на обществените съвети

Важни съобщения

pokana_OS

ПОКАНА

Председателят на обществения съвет към ПГСС, град Чирпан насрочва заседание на членовете на 30.01.2017г. от 17 00 часа в зала № 307 III етаж на ПГСС със следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на правилник за работата на ОС към ПГСС, гр. Чирпан.
  2. Отчет за изпълнение на бюджета на ПГСС.
  3. Съгласуване на плам-приема за учебната 2017/2018г.
  4. Определяне на лице, заместващо председателя при неговото отсъствие.
  5. Определяне на ред за участие в работата на педагогическия съвет.

Председател: (п)

/Добринка Янева/

ПОКАНА

Ръководството на Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Чирпан  кани всички избрани представители на обществения съвет на първо заседание  със следния дневен ред:

  1. Избор на председател на обществения съвет.
  2. Текущи-вземане на решения, свързани с оперативната работа на обществения съвет.

Заседанието ще се проведе на 13.12.2016г. от 17 15 часа в конферентна зала (№307) на ПГСС.

Директор на ПГСС  гр. Чирпан,

Таня Тотева

ПОКАНА

Ръководството на Професионална гимназия по селско стопанство Ви кани на среща на родителите, на  която ще се запознаете с:

1. ПДУ и други нормативни документи;

2.Основни акценти от Правилника за създаване, устройство и дейността на обществените съвети;

3.Избор на двама представители  за участие в събранието на родителите;

4.Събрание на родителите за избор на трима представители за членове на обществения съвет и 3 резерви.

Срещата на родителите ще се проведе на 08.11.2016г. от 17 00 часа в ПГСС.

Събранието на родителите ще се проведе на 08.11.2016г.  от 18 00 часа в конферентната зала (3 етаж).

Моля, разгледайте  нашия сайт (pgss-chirpan.com) за по-подробна информация.

Директор на ПГСС гр. Чирпан,

Таня Тотева

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.