Kвалификационната дейност

Годишен план квалификация 2021-2022

план за квалификация за учебната 2020-2021 година 

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа -2020г.

План за квалификация за учебната 2019-2020 година

ЗД РД 11-955 от 03.09.2018г. План за кваливикационната дейност