Rss Feed
Facebook button

70 ГОДИНИ Професионална Гимназия по Селско Стопанство град Чирпан

На 22 април – Световния ден на Земята- ПГСС гр. Чирпан отбелязва своя училищен празник. Тази година нашата гимназия празнува 70 години от създаването си и затова организира богата празнична програма, предвиждаща различни инициативи и прояви . ПГСС обяви регионален ученически конкурс за литературна творба, рисунка, плакат, мултимедиен продукт. По темите „Земята- нашият общ дом” и […]

Read More »

ОТНОВО СМЕ ПЪРВИ!

Поредният одобрен за финансиране проект на ПГСС гр.Чирпан по секторна програма „Леонардо да Винчи” е предназначен за лица, преминаващи начално професионално образование в областта на туризма и селското стопанство и води класацията на ЦРЧР. Ползвателите ще имат възможност да формират  европейско мислене чрез прилагане на придобитите знания и умения в областта на селския туризъм и […]

Read More »

Работна среща на ПГСС с институции и работодатели

На 30.11.2011 г. в Професионална гимназия по селско стопанство град Чирпан се проведе среща дискусия за обмяна на рационални идеи и предприемане на конкретни стъпки за сътрудничество  с организации, имащи отношение към професионалното образование. Госпожа Тотева – директор на училището, благодари на всчки, които се отзоваха. Тя  заяви, че целта на срещата е да се […]

Read More »
Translate »