Rss Feed
Facebook button

СТИПЕНДИИ ЗА І СРОК НА УЧЕБНАТА 2013/2014 година

Уважаеми ученици, Срокът за подаване на документи за стипендии  за първи срок на учебната 2013/2014 година е до 18.Х.2013 година. Попълнените молби – декларации за стипендии и придружаващите ги документи предавайте на класните си ръководители в посочения срок. Месечният доход на член от семейството при кандидатстване за социална стипендия е 310 лева, а служебните бележки […]

Read More »

Критерии за допускане до класиране и необходими документи за стипендия за I – ви учебен срок на учебната 2014/2015 година

  Критерии за допускане  до класиране и необходими документи: А . Месечни стипендии: І. За постигнати образователни резултати Заявление – декларация по образец.  Изтегляне: Приложение_1 Успех  от първия учебен срок или учебната година не по – нисък от 5.50.      ІІ. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането Заявление – декларация по образец. […]

Read More »

ДОКЛАД от проведено самооценяване на Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан за учебната 2012 / 2013година

УТВЪРДИЛ:……………………………. / подпис / Директор:       Таня Тотева ДОКЛАД от проведено самооценяване на  Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан за учебната 2012 / 2013година          І. Цели на самооценяването Основните цели за провеждане на самооценяването на професионалното образование и обучение в  ПГСС гр. Чирпан за учебната 2012-2013г. бяха: – да се оцени средата, в която […]

Read More »
Translate »