Rss Feed
Facebook button

Спразумение за изпълнение на правата и задълженията при Изпълнение на проект „Енергийно ефективни мерки в обществени сгради“

На 16 ноември 2011 година, в гр.София, бе подписано Споразумение за безвъзмездна помощ за изпълнение и управление на проект „Енергийно ефективни мерки в обществени сгради“ между г-н Трайчо Трайков –министър на икономиката, енергетиката и туризма и г-жа Таня Тотева –директор на Професионална гимназия по селско стопанство гр.Чирпан. Училището ни ще получи финансиране от международния фонд […]

Read More »

С поглед към бъдещето, ПГСС град Чирпан отново спечели проект за обучение на ученици

Професионална гимназия по селско стопанство, отново с успех, кандидатства по проект на тема “Използване на европейския опит при реализация на собствена земеделска продукция чрез селския туризъм” по програма “Леонардо да Винчи”, мярка “Мобилност”.Проектът е насочен към лица, преминаващи начално професионално образование, в областта на туризма и селското стопанство. Интересът на учениците към това предизвикателство е […]

Read More »

Учители от ПГСС ще черпят от чуждия опит

И тази година, Професионална гимназия по селско стопанство ще изпрати на обучение в град Барселона, Испания, десет от своите учители, които ще имат възможността да усъвършенстват знанията и компетенциите си, относно начина и подготовката на нови кадри, обучаващи се в областта на: селския туризъм, земеделието и икономиката.

Read More »

Професионалната гимназия по селско стопанство в навечерието на Коледа

На 23 декември 2010 година, в Професионална гимназия по селско стопанство беше отбелязан т ози толкова дългоочакван и вълнуващ за всички празник – Коледа. Бъдни вечер е празник на семейството, радостта, искрените благопожелания, мечтите и надеждите. Под този надслов премина и училищното тържество. С много настроение, възпитаниците на гимназията подготвиха кратка програма, в която участваха […]

Read More »
Translate »