Rss Feed
Facebook button

НОВ БИБЛИОТЕЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ПГСС

От новата учебна година в Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан функционира библиотечен информационен център, който разполага с богат набор от помагала по всички учебни предмети: български език и литература; английски и руски език; математика; информационни технологии; история и цивилизация, география и икономика; химия и опазване на околната среда; биология и здравно образование; физика […]

Read More »

Представяне на резултатите от осъществената мобилност в гр. Брага, Португалия

На 26.11.2018 год.,  в конферентната зала на училището, ползвателите по проект№ 2017-1-BG01-KA102-035854  „Европейски иновации в основните умения на бъдещите земеделци и ресторантьори“ по програма Еразъм+, представиха пред учениците от ОУ“Васил Левски“ гр. Чирпан резултатите от осъществената мобилност в гр. Брага, Португалия.

Read More »

Ученици от специалност „ Машини и системи с ЦПУ“ посетиха „Бъдещност“АД

На 23.11.2018 год.  ученици от специалност „ Машини и системи с ЦПУ“ посетиха „Бъдещност“АД, където им беше изнесена беседа от главния технолог на завода инж. Валери Белоперкин. Посещението е част от дейностите, организирани от ПГСС гр. Чирпан по повод  Европейската седмица на професионалните умения.

Read More »
Translate »