Rss Feed
Facebook button

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ПГСС ПОВИШАВАТ КВАЛИФИКАЦИЯТА СИ

На 01.07 – 0207.2019 год. преподаватели от ПГСС гр. Чирпан участваха в обучение на тема „Коучинг културата в организацията или как да повишим ефективността на екипите и работните групи“ в изпълнение на Дейност 1 по проект“Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти“. Занятията се проведоха в Спа хотел „Панорама“ гр. Елена под ръководството на д-р […]

Read More »

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ПГСС ГР. ЧИРПАН

На 25.06.2019 год. в Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня“ град Стара Загора се проведе представителна проява по проект №2018-1-BG01-KA102-047385 на тема „Обмен на методически практики в сферата на селското стопанство и туризма“ по  програма „ЕРАЗЪМ +“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ с бенефициенти Професионална гимназия […]

Read More »

ОБОГАТЯВАНЕ АЛЕЯТА НА ПРОЕКТИТЕ В ПГСС ГР.ЧИРПАН

Алеята на проектите в ПГСС гр. Чирпан се обогати с още един успешно реализиран проект. Това е проект № 2017-1-BG01-KA102-0361701 на тема „Надграждане на професионалните умения на учениците от специалност „Механизация на селското стопанство“ и „Растителна защита“ по   програма „ЕРАЗЪМ +“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Той се […]

Read More »
Translate »