Rss Feed
Facebook button

С поглед към бъдещето, ПГСС град Чирпан отново спечели проект за обучение на ученици

Професионална гимназия по селско стопанство, отново с успех, кандидатства по проект на тема “Използване на европейския опит при реализация на собствена земеделска продукция чрез селския туризъм” по програма “Леонардо да Винчи”, мярка “Мобилност”.Проектът е насочен към лица, преминаващи начално професионално образование, в областта на туризма и селското стопанство. Интересът на учениците към това предизвикателство е […]

Read More »

Учители от ПГСС ще черпят от чуждия опит

И тази година, Професионална гимназия по селско стопанство ще изпрати на обучение в град Барселона, Испания, десет от своите учители, които ще имат възможността да усъвършенстват знанията и компетенциите си, относно начина и подготовката на нови кадри, обучаващи се в областта на: селския туризъм, земеделието и икономиката.

Read More »

Професионалната гимназия по селско стопанство в навечерието на Коледа

На 23 декември 2010 година, в Професионална гимназия по селско стопанство беше отбелязан т ози толкова дългоочакван и вълнуващ за всички празник – Коледа. Бъдни вечер е празник на семейството, радостта, искрените благопожелания, мечтите и надеждите. Под този надслов премина и училищното тържество. С много настроение, възпитаниците на гимназията подготвиха кратка програма, в която участваха […]

Read More »

Умението да усвояваш и споделяш опит

Човешкият живот е низ от предизвикателства, преодоляването на които неминуемо води до нови възприятия, познания и опитности. Образованието по своята същност е  добра възможност да бъде развито едно много ценно човешко качество – любознателността. А съвременното училище, променило отдавна своите традиционни рамки, е мястото, където младите хора , развиват своя начин на мислене, прилагат смело […]

Read More »
Translate »