Rss Feed
Facebook button

Националния литературен конкурс „Земята наш дом“ 2013г.

  Поредно призово класиране на ученик от ПГСС гр.Чирпан на национален конкурс- ІІІ място за Петър Тодоров от ІХА клас в Националния литературен конкурс „Земята наш дом“ 2013 г.  

Read More »

УЧАСТИЕ НА ПГСС ГР.ЧИРПАН В ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

Схемата „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07) стартира на 18 януари 2012 г. Финансирана е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Настоящата схема е разделена на два проекта: Компонент 1 – BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики”; Компонент 2 – BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”. Компонент 1 „Ученически практики” обхваща всички училища от системата на […]

Read More »

ПГСС – най-добри в реализирането на проекти

1. 2002-2005  Европейска интеграция в обучението на преподаватели от земеделските училища/програма „Сократес-Комениус”/; 2. 2004-2005  Прилагане на европейските стандарти при организация, управление и дейности в малка ферма/ програма „Леонардо да Винчи”/ 3. 2006-2007  Производство, преработка и реализация на продукция в биологичното земеделие/ програма „Леонардо да Винчи”/ 4. 2006-2007  Устойчиво управление на земите/програма на ООН за развитие,финансирана […]

Read More »
Translate »